Tegnies

Tegnies

Die skool se wye vakkeuse bied leerders toegang tot bykans enige beroep.

Meganiese Tegnologie / Mechanical Technology – Pas-en-draai en Motorwerktuigkunde

Siviele Tegnologie / Civil Technology – Houtbewerking

Elektriese Tegnologie / Electical Technology – Swaar stroom en Swak stroom

Ingenieursgrafika en -ontwerp / Engineering Graphics and Design